Valné zhromaždenie

Zeleneč V nedeľu sa konalo v kultúrnom dome Valné zhromaždenie členov ŠK Slávia Zeleneč. Na schôdzi bol zvolený staronový výbor k pokračovaniu vo svojej činnosti. Čiže všetko zostalo po starom. Prezidentom je naďalej Marek Vavro , viceprezidentom Milan Bachratý , sekretárom Peter Tibenský a pokladníkom Dušan Droppa. Konferenciér Roman Vahalík viedol až na malé chybičky schôdzu s prehľadom , neraz prítomných rozosmial bol stručný a jasný. V úvode sme si minútou ticha uctili zosnulých v roku 2015 p.Jozefa Gálika, býbalého predsedu vtedajšej Tj, ďalej p.Jozefa Kucmana, bývalého trénera a Stanislava Hrušku , dlhoročného člena nášho ŠK Slávia. V diskusii odzneli podnety najmä na zlepšenie informacií zo strany obce , čo sa týka vyhlasovania. Takisto boli výčitky zo strany vedenia nášho klubu na poukazovanie 2 percent z daní , kde máme stále veľké rezervy. Tam by sme mali napĺnať rozpočet aspoň dvojnásobne.Pripomienky boli i k slabému zúčastňovaniu sa pedagogického zboru na Deň Detí. Jeden z dôležitých podnetov viedol k financovaniu zo strany obce v súvislosti z nákupom novej kosačky. Zástupca starostky. p.Ing. Peter Krupa dal prísľub , že obecné zastupiteľstvo ešte zváži príspevok na kosačku. Pokladník klubu informoval , že v priebehu roku 2015 až do 10.12016 klub mal výdavky vo výške 36.515 eur. Príjmy v roku 2015 činili 35.257 eur. Na účte zostalo 1327 eur a v pokladni 75 eur. V diskusii boli odmenený i jubilanti , ktorý dosiahli v roku 2015 svoje životné jubileum 70-ku mal Stanislav Legény , 50-ku Dušan Silný a 40-ku Jaromír Matis.Poďakovanie patrí všetkým zúčastnením , ďakujeme za členské príspevky.


Staršie články

Muži
Najbližší zápas
Biely Kostol - Zeleneč
23. 02. 2020 12:00
Posledný zápas
Drahovce - Zeleneč
2 : 3
1. Zeleneč 28 b.
2. Zavar 26 b.
3. Pečeňady 23 b.
4. Cífer 22 b.
5. Červeník 21 b.
6. Biely Kostol 21 b.
7. Krakovany 21 b.
8. Pavlice 19 b.
9. Drahovce 14 b.
10. Leopoldov 14 b.
11. Križovany 13 b.
12. Bučany 13 b.
13. Majcichov 11 b.
14. Siladice 11 b.
Copyright © 2010.
Oficiálna stránka ŠK Zeleneč