Valné zhromaždenie

Zeleneč V nedeľu sa konalo v kultúrnom dome Valné zhromaždenie členov ŠK Slávia Zeleneč. Na schôdzi bol zvolený staronový výbor k pokračovaniu vo svojej činnosti. Čiže všetko zostalo po starom. Prezidentom je naďalej Marek Vavro , viceprezidentom Milan Bachratý , sekretárom Peter Tibenský a pokladníkom Dušan Droppa. Konferenciér Roman Vahalík viedol až na malé chybičky schôdzu s prehľadom , neraz prítomných rozosmial bol stručný a jasný. V úvode sme si minútou ticha uctili zosnulých v roku 2015 p.Jozefa Gálika, býbalého predsedu vtedajšej Tj, ďalej p.Jozefa Kucmana, bývalého trénera a Stanislava Hrušku , dlhoročného člena nášho ŠK Slávia. V diskusii odzneli podnety najmä na zlepšenie informacií zo strany obce , čo sa týka vyhlasovania. Takisto boli výčitky zo strany vedenia nášho klubu na poukazovanie 2 percent z daní , kde máme stále veľké rezervy. Tam by sme mali napĺnať rozpočet aspoň dvojnásobne.Pripomienky boli i k slabému zúčastňovaniu sa pedagogického zboru na Deň Detí. Jeden z dôležitých podnetov viedol k financovaniu zo strany obce v súvislosti z nákupom novej kosačky. Zástupca starostky. p.Ing. Peter Krupa dal prísľub , že obecné zastupiteľstvo ešte zváži príspevok na kosačku. Pokladník klubu informoval , že v priebehu roku 2015 až do 10.12016 klub mal výdavky vo výške 36.515 eur. Príjmy v roku 2015 činili 35.257 eur. Na účte zostalo 1327 eur a v pokladni 75 eur. V diskusii boli odmenený i jubilanti , ktorý dosiahli v roku 2015 svoje životné jubileum 70-ku mal Stanislav Legény , 50-ku Dušan Silný a 40-ku Jaromír Matis.Poďakovanie patrí všetkým zúčastnením , ďakujeme za členské príspevky.


Staršie články

Muži
Najbližší zápas
Zeleneč - Biely Kostol
28. 09. 2019 15:30
Posledný zápas
Zeleneč - Zavar
1 : 3
1. Zavar 15 b.
2. Zeleneč 15 b.
3. Červeník 11 b.
4. Pečeňady 11 b.
5. Krakovany 10 b.
6. Leopoldov 10 b.
7. Biely Kostol 8 b.
8. Bučany 7 b.
9. Pavlice 6 b.
10. Križovany 6 b.
11. Siladice 5 b.
12. Majcichov 5 b.
13. Drahovce 4 b.
14. Cífer 4 b.
Copyright © 2010.
Oficiálna stránka ŠK Zeleneč