Venujte 2 percentá

Zeleneč ŠK Slávia Zeleneč chce poďakovať ešte raz všetkým , ktorý darovali svoje dve percentá z dane pre náš ŠK v roku 2017.
Šk Slávia i tento rok požiadala o zápis medzi poberateľov dvoch percent z dane a chceme poprosiť všetkých členov , rodičov i priateľov futbalu o venovanie svojich dvoch percent z daní.
Postup pre fyzickú osobu (zamestanca) je jednoduchý: V priebehu prvých dvoch mesiacov v roku 2018 požiadajte svojho zamestnávateľa o vydanie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok 2017. Väčšina tlačivo vytlačí z účtovného súboru. V prípade , že nie čisté potvrdenie si môžte vyzdvihnúť v pube téječko a následne nechať potvrdiť u zamestnávateľa a prinesie na štadión alebo odovzdajte niektorému z členov výkonného výboru.
Fyzická osoba , ktorá si podáva daňové priznanie sama, uvedie do kolónky 2 precentá nasledovné:
IČO:31103456(SID sa nevypĺňa)
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno : ŠK Slávia Zeleneč
Sídlo:Športová 196,91921 Zeleneč

Postup pre právnické osoby:
Právnické osoby môžu poukázať 1% resp. (2%) z dane viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 eur na jedného prijímateľa.

Ak ste v minulom roku 2017 (do termínu na podanie DP a zaplatenie dane do 31.3.2018) nepoukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí to byť iba ŠK Slávia Zeleneč), tak môže poukázať iba 1% z dane. V príslušnej kolonke daňového priznania vyznačíte, že poukazujete iba 1% z dane.
Ak ste v v minulom roku 2017 (do termínu na podanie DP a zaplatenie dane do 31.3.2018) poukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí to byť Šk Slávia Zeleneč), tak môže poukázať 2% z dane. V príslušnej kolónke daňového priznania vyznačíte, že poukazujete 2% z dane.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla).
V daňovom priznaní pre právnické osoby treba do rubriky na poukázanie 2 % (1%) z dane uviesť identifikačné údaje ŠK Slávia Zeleneč

V prípade nejasností kontaktujte Marek Vavro 0905/774867


Za Vaše dve percentá vopred ďakujeme. ŠK Slávia Zeleneč


Staršie články

Muži
Najbližší zápas
Zeleneč - Križovany
12. 09. 2021 16:00
Posledný zápas
Biely Kostol - Zeleneč
3 : 1
1. Majcichov 18 b.
2. Madunice 16 b.
3. Biely Kostol 16 b.
4. Cífer 15 b.
5. Zeleneč 15 b.
6. Horné Orešany 15 b.
7. Červeník 12 b.
8. Siladice 12 b.
9. Bučany 11 b.
10. Krakovany 10 b.
11. Leopoldov 9 b.
12. Pečeňady 6 b.
13. Križovany 3 b.
14. Drahovce 3 b.
15. Voderady 3 b.
16. Zavar 0 b.
17. Kátlovce 0 b.
Copyright © 2010.
Oficiálna stránka ŠK Zeleneč