Venujte 2 percentá

Zeleneč ŠK Slávia Zeleneč chce poďakovať ešte raz všetkým , ktorý darovali svoje dve percentá z dane pre náš ŠK v roku 2016.
Šk Slávia i tento rok požiadala o zápis medzi poberateľov dvoch percent z dane a chceme poprosiť všetkých členov , rodičov i priateľov futbalu o venovanie svojich dvoch percent z daní.
Postup pre fyzickú osobu (zamestanca) je jednoduchý: V priebehu prvých dvoch mesiacov v roku 2017 požiadajte svojho zamestnávateľa o vydanie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok 2016. Väčšina tlačivo vytlačí z účtovného súboru. V prípade , že nie čisté potvrdenie si môžte vyzdvihnúť v pube téječko a následne nechať potvrdiť u zamestnávateľa a prinesie na štadión alebo odovzdajte niektorému z členov výkonného výboru.
Fyzická osoba , ktorá si podáva daňové priznanie sama, uvedie do kolónky 2 precentá nasledovné:
IČO:31103456(SID sa nevypĺňa)
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno : ŠK Slávia Zeleneč
Sídlo:Športová 196,91921 Zeleneč

Postup pre právnické osoby:
Právnické osoby môžu poukázať 1% resp. (2%) z dane viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 eur na jedného prijímateľa.

Ak ste v minulom roku 2016 (do termínu na podanie DP a zaplatenie dane do 31.3.2017) nepoukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí to byť iba ŠK Slávia Zeleneč), tak môže poukázať iba 1% z dane. V príslušnej kolonke daňového priznania vyznačíte, že poukazujete iba 1% z dane.
Ak ste v v minulom roku 2016 (do termínu na podanie DP a zaplatenie dane do 31.3.2017) poukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí to byť Šk Slávia Zeleneč), tak môže poukázať 2% z dane. V príslušnej kolónke daňového priznania vyznačíte, že poukazujete 2% z dane.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla).
V daňovom priznaní pre právnické osoby treba do rubriky na poukázanie 2 % (1%) z dane uviesť identifikačné údaje ŠK Slávia Zeleneč

V prípade nejasností kontaktujte Marek Vavro 0905/774867


Za Vaše dve percentá vopred ďakujeme. ŠK Slávia Zeleneč


Staršie články

Muži
Najbližší zápas
Zeleneč - Biely Kostol
28. 09. 2019 15:30
Posledný zápas
Zeleneč - Zavar
1 : 3
1. Zeleneč 15 b.
2. Zavar 12 b.
3. Červeník 10 b.
4. Krakovany 9 b.
5. Leopoldov 9 b.
6. Pečeňady 8 b.
7. Biely Kostol 7 b.
8. Pavlice 6 b.
9. Križovany 6 b.
10. Bučany 6 b.
11. Siladice 4 b.
12. Majcichov 4 b.
13. Drahovce 3 b.
14. Cífer 1 b.
Copyright © 2010.
Oficiálna stránka ŠK Zeleneč