Súťaž o najlepší zápasový spravodaj

Zeleneč Zámer akcie: poskytnúť divákom lepší spravodajský servis jednotlivých súťaží, priblížiť aktuality zo

života klubu, propagovať mládežnícky futbal, prilákať na ihriská viac divákov.

Hodnotenie: v priebehu súťaž. ročníka zasielať na ObFZ 1 výtlačok spravodaja, u ktorého bude

hodnotená najmä obsahová náplň, ďalej grafika, kvalita tlače, počet vydaní a iné formy propagácie.

Vyhodnotenie bude prevedené po skončení súťaž. ročníka 2010/2011.

Najlepšie spravodaje budú odmenené finančnou prémiou v celkovej sume 200 ?.
Staršie články

Muži
Najbližší zápas
Biely Kostol - Zeleneč
23. 02. 2020 12:00
Posledný zápas
Drahovce - Zeleneč
2 : 3
1. Zeleneč 28 b.
2. Zavar 26 b.
3. Pečeňady 23 b.
4. Cífer 22 b.
5. Červeník 21 b.
6. Biely Kostol 21 b.
7. Krakovany 21 b.
8. Pavlice 19 b.
9. Drahovce 14 b.
10. Leopoldov 14 b.
11. Križovany 13 b.
12. Bučany 13 b.
13. Majcichov 11 b.
14. Siladice 11 b.
Copyright © 2010.
Oficiálna stránka ŠK Zeleneč