Súťaž o najlepší zápasový spravodaj

Zeleneč Zámer akcie: poskytnúť divákom lepší spravodajský servis jednotlivých súťaží, priblížiť aktuality zo

života klubu, propagovať mládežnícky futbal, prilákať na ihriská viac divákov.

Hodnotenie: v priebehu súťaž. ročníka zasielať na ObFZ 1 výtlačok spravodaja, u ktorého bude

hodnotená najmä obsahová náplň, ďalej grafika, kvalita tlače, počet vydaní a iné formy propagácie.

Vyhodnotenie bude prevedené po skončení súťaž. ročníka 2010/2011.

Najlepšie spravodaje budú odmenené finančnou prémiou v celkovej sume 200 ?.
Staršie články

Muži
Najbližší zápas
Zeleneč - Biely Kostol
28. 09. 2019 15:30
Posledný zápas
Zeleneč - Zavar
1 : 3
1. Zavar 15 b.
2. Zeleneč 15 b.
3. Červeník 11 b.
4. Pečeňady 11 b.
5. Krakovany 10 b.
6. Leopoldov 10 b.
7. Biely Kostol 8 b.
8. Bučany 7 b.
9. Pavlice 6 b.
10. Križovany 6 b.
11. Siladice 5 b.
12. Majcichov 5 b.
13. Drahovce 4 b.
14. Cífer 4 b.
Copyright © 2010.
Oficiálna stránka ŠK Zeleneč