Valné zhromaždenie členov ŠK

Zeleneč ŠK Slávia Zeleneč zvoláva Valné zhromaždenie členov ŠK na deň 7.12.2019(sobota) o 16.00 hod. v kultúrnom dome v Zelenči. Srdečne pozýva všetkých členov i záujemcov o členstvo.
PROGRAM
Valného zhromaždenia ŠK Zeleneč

1. Otvorenie a privítanie
- voľba pracovného predsedníctva
- schválenie programu
- schválenie rokovacieho poriadku
- voľba pracovných komisií: mandátová, návrhová, volebná
2. Správa o činnosti ŠK za rok 2019 (prezident ŠK)
3. Stanovisko kontrolnej komisie , prehodnotenie činnosti
(Ján Slanina)
4. Správa mandátovej komisie (Miroslav Žgančík)
5. Voľby výkonného výboru na rok 2020
6. Správa volebnej komisie
7. Hlavné úlohy ŠK v roku 2020
8.Diskusia
9. Správa návrhovej komisie ? uznesenie z Valného zhromaždenia
10. Záver (poďakovanie)


Staršie články

Muži
Najbližší zápas
Biely Kostol - Zeleneč
23. 02. 2020 12:00
Posledný zápas
Drahovce - Zeleneč
2 : 3
1. Zeleneč 28 b.
2. Zavar 26 b.
3. Pečeňady 23 b.
4. Cífer 22 b.
5. Červeník 21 b.
6. Biely Kostol 21 b.
7. Krakovany 21 b.
8. Pavlice 19 b.
9. Drahovce 14 b.
10. Leopoldov 14 b.
11. Križovany 13 b.
12. Bučany 13 b.
13. Majcichov 11 b.
14. Siladice 11 b.
Copyright © 2010.
Oficiálna stránka ŠK Zeleneč