Zloženie výkonných výborov a členské príspevky

Zeleneč 9.1.2011. boli na valnom zhromaždení zvolený do výkonného výboru ŠK nasledovný členovia:
Marek Vavro- prezident
Roman Vahalík -viceprezident
Peter Tibenský-sekretár
Jozef Boledovič-člen vv
Miroslav Žgančík-člen vv
Ferdinand Červenka-člen vv
Branislav Blažíček-člen vv
Ján Slanina ml.-člen vv
Fridolín Dudáš-člen vv
Tibor Demovič-člen vv
Daniel Lukačovič-člen vv
Cyril Maron-člen vv

Pokladníčkou bude Mária Vavrová.
Do kontrolnej komisie boli zvolený páni Dudáš,Lukačovič a Červenka.

Do výkonného výboru stolnotenisového oddielu boli zvolený:
Anton Bednárik-prezident
Miroslav Topor-Viceprezident
Anton Tibenský-sekretár
Tomáš Nižňan-pokladník
Jaromír Matis - člen vv

Dodatočne členský príspevok doplatili:
Martin Kajma,Anton Šmidovič,Dušan Krajčovič,Jozef Jamrich,Peter Lukačovič,Miroslav Topor, Peter Koles, Dušan Silný a Ján Slanina st.


Staršie články

Muži
Najbližší zápas
Zeleneč - Biely Kostol
28. 09. 2019 15:30
Posledný zápas
Zeleneč - Zavar
1 : 3
1. Zavar 15 b.
2. Zeleneč 15 b.
3. Červeník 11 b.
4. Pečeňady 11 b.
5. Krakovany 10 b.
6. Leopoldov 10 b.
7. Biely Kostol 8 b.
8. Bučany 7 b.
9. Pavlice 6 b.
10. Križovany 6 b.
11. Siladice 5 b.
12. Majcichov 5 b.
13. Drahovce 4 b.
14. Cífer 4 b.
Copyright © 2010.
Oficiálna stránka ŠK Zeleneč