Zloženie výkonných výborov a členské príspevky

Zeleneč 9.1.2011. boli na valnom zhromaždení zvolený do výkonného výboru ŠK nasledovný členovia:
Marek Vavro- prezident
Roman Vahalík -viceprezident
Peter Tibenský-sekretár
Jozef Boledovič-člen vv
Miroslav Žgančík-člen vv
Ferdinand Červenka-člen vv
Branislav Blažíček-člen vv
Ján Slanina ml.-člen vv
Fridolín Dudáš-člen vv
Tibor Demovič-člen vv
Daniel Lukačovič-člen vv
Cyril Maron-člen vv

Pokladníčkou bude Mária Vavrová.
Do kontrolnej komisie boli zvolený páni Dudáš,Lukačovič a Červenka.

Do výkonného výboru stolnotenisového oddielu boli zvolený:
Anton Bednárik-prezident
Miroslav Topor-Viceprezident
Anton Tibenský-sekretár
Tomáš Nižňan-pokladník
Jaromír Matis - člen vv

Dodatočne členský príspevok doplatili:
Martin Kajma,Anton Šmidovič,Dušan Krajčovič,Jozef Jamrich,Peter Lukačovič,Miroslav Topor, Peter Koles, Dušan Silný a Ján Slanina st.


Staršie články

Muži
Najbližší zápas
Biely Kostol - Zeleneč
23. 02. 2020 12:00
Posledný zápas
Drahovce - Zeleneč
2 : 3
1. Zeleneč 28 b.
2. Zavar 26 b.
3. Pečeňady 23 b.
4. Cífer 22 b.
5. Červeník 21 b.
6. Biely Kostol 21 b.
7. Krakovany 21 b.
8. Pavlice 19 b.
9. Drahovce 14 b.
10. Leopoldov 14 b.
11. Križovany 13 b.
12. Bučany 13 b.
13. Majcichov 11 b.
14. Siladice 11 b.
Copyright © 2010.
Oficiálna stránka ŠK Zeleneč